O nas

Kim jesteśmy?

Fundacja 777 z siedzibą w Bytomiu, ul. Polna 6 wpisana jest do rejestru Stowarzyszeń i innych organizacji Społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorstw w dniu 18.12.2007r KRS o numerze 0000295330. Fundacja podlega pod Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz rekonwalescencji, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym z pomocą sportowców i ludzi kultury.
– udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
– pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji i rodzinnej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób,
– wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia, rehabilitacji oraz rekonwalescencji,
– wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży,
– finansowanie leczenia, rehabilitacji i rekonwalescencji dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
– popieranie i inicjowanie działań naukowych i naukowo-technicznych w zakresie rozwoju budownictwa, produkcji nowoczesnych materiałów budowlanych, opracowania nowych technologii, a także w zakresie rozwoju komunikacji, transportu, zarządzania i marketingu.
– wspieranie rozwoju oświaty i działań edukacyjnych zmierzających do ułatwienia i umożliwienia młodemu pokoleniu awansu społecznego i zawodowego, pomoc w zmianie kwalifikacji zawodowych, zaspokajaniu potrzeb z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu.
– podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska a w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Zrealizowane działania:

Sport ma wiele twarzy. Sport przez małe “s” powinien towarzyszyć każdemu człowiekowi jako źródło przyjemności, recepta na zdrowie, dobre samopoczucie i ładną sylwetkę. Obok sportu dla wszystkich, istnieje ten wielki, dostępny tylko dla najwybitniejszych. W tej postaci dla jednych jest inspiracją, dla innych sposobem na godne życie, a dla wszystkich widowiskiem, generatorem emocji i dumy narodowej. Taki sport kreuje gwiazdy, pobudza wyobraźnię, burzy podziały i zachęca do naśladownictwa.

Bywa też przyczyną wielkich dramatów. W obliczu nieszczęścia gwiazdy gasną, znikają z czołówek gazet i czasami z pamięci. Zostają same ze swoim bólem. Lata wielkiego wysiłku i rezygnacji z życia rodzinnego idą na marne. Nie chcemy ich skazywać na samotność i zapomnienie.

Celem fundacji 777 jest niesienie pomocy sportowcom, którzy doznali urazów, aby odzyskali siły, wiarę w siebie i w ludzi oraz sprawność.

Fundacja pomaga jednak nie tylko sportowcom, ale także dzieciom chorym na nowotwory krwi oraz dzieciom z domów dziecka.

W roku 2008 zakupiliśmy 4 kardiomonitory dla Kliniki Onkologii i Hematologii we Wrocławiu.

Sfinansowaliśmy także rehabilitację siatkarki Anny i siatkarza Marcina.

W 2009 roku zorganizowaliśmy I Memoriał im. Agaty Mróz-Olszewskiej, który odbył się w dniach 17-18 października w katowickim „Spodku”. Jego celem było uczczenie pamięci polskiej siatkarki – dwukrotnej złotej medalistki ME a także propagowanie idei krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz transplantacji. Podczas tej dwudniowej imprezy, w której wzięło udział blisko 12 tysięcy osób można było oddać krew, zostać potencjalnym dawcą szpiku kostnego.

W ramach Memoriału odbył się turniej siatkarski pod patronatem europejskiej federacji siatkówki CEV, w którym wzięły udział drużyny Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna, BKS Aluprof Bielsko-Biała, ZOK Rijeka, Palma Volley Mallorca. Memoriał został uświetniony występem Mezo, Kasi Wilk, PiN i Eweliny Flinty.

Dochód z imprezy został przekazany na przebadanie potencjalnych dawców szpiku kostnego, którzy zarejestrowali się podczas Memoriału.

FUNDACJA 777 – ISO 9001 2015 2019